Video – Ditte-Marie og Mai Villadsen om at Grønt Kommunalvalg

I Enhedslisten Odder vil vi gerne til at have handling – ikke mere snak og flere rapporter. Der skal fokus på, at vi faktisk gør noget for klimaet, for naturen og for miljøet i Odder Kommune.

Det skal vi bl.a. gøre ved at plante mere skov – det beskytter vores alles grundvand, og er bare generelt sundt for naturen. Derudover skal vi også sikre at der er rekreative områder og grønne åndehuller i vores kommune.
Én anden ting er beskyttelse af grøftekanter; biodiversitetet er for alvor i fare i disse år, så derfor vil Enhedslisten også gerne sikre mere liv og flere planter i kommunen. Der er allerede vedtaget en biodiversitetsplan = Nu skal vi bare have den ud at arbejde!

Hvis man vil stemme grønt – og hvis man vil en grønnere kommune, så skal man også hjælpe med at få standset opførslen af kattegatbroen – både for vores klima; det er dyrt på CO2 kontoen, men også for naturen hvor den skal i land og kysterne. Dyrelivet i landsbrugskommunerne skal have deres korridorer!

Vil du have et grønt kommunalvalg?

Så stem på Enhedslisten!