Politisk Appetizer – Mariann: Uddannelsesvejledning til Alle

I 2014 indførte man, at alle skoleelever fra 8. klasse i Danmark skal vurderes på deres  uddannelsesparathed. Jeg er meget imod denne vurdering – og heldigvis tyder det også på, at vinden så småt blæser i en anden og bedre retning. 

MEN! Sammen med dette tiltag indførte man også, at det kun er de ikke-uddannelsesparatheds-vurderede (bare ordet!) unge, som tilbydes uddannelsesvejledning. 

Det mener jeg, vi kan og bør ændre i Odder Kommune. 

Vi bør tilbyde alle vores unge vejledning, når de skal tage den store beslutning om valg af ungdomsuddannelse. 

Vi skal tilbyde dem hjælp til refleksion over et af de største valg i deres liv, og vi skal hjælpe dem med at skabe overblik over de mange muligheder, de har. 

De har brug for et trygt rum hos en kompetent UU-vejleder, som de allerede kender. 

Det bør under ingen omstændigheder været Uddannelsesparathedsvurderingen, der skal bestemme, om man skal have uddannelsesvejledning eller ej. Det er den jo slet ikke skabt til i første omgang. Tvivl er et livsvilkår – det går ikke væk, fordi man erklæres uddannelsesparat.