Politisk Appetizer – Lys: Integrationen går begge veje!

Jeg vil gerne starte med at give ordet til ét af vores medlemmer i Odder, Ifrah Abdirahman:

“I alle mine år i Danmark har jeg fået at vide, at ansvaret for den gode integration ligger hos den enkelte og dens familie, og hvis vi bare taler godt nok dansk og uddanner os, så skal vi nok klare det her i landet. Det er midlertidigt helt forkert i min optik. Jeg håber også, at Enhedslisten Odder vil gå forrest i kampen om mere oplysning.

Personligt har jeg erfaret, hvordan en børnehave i Odder var helt uvidende om ramadan. Hvorfor den holdes, for hvem og i det hele taget hvad traditionen går ud på. Hvis der allerede kan skabes bedre oplysning af borgerne i Odder med flygtningebaggrund, kan vi på den måde bygge broer omkring forskelligheder, som så kan værdsættes, og samtidig skille os af med dikotomien om ‘os’ og ‘dem’.

I Enhedslisten Odder går vi ind for, at der skal være plads til alle! Et bestemt fokus er arbejdsmarkedet. Hvad hjælper det at tage en uddannelse, hvis arbejdsmarkedet er fordomsfuldt og ikke altid tør investere i mennesker med anden etnisk herkomst.

I sit job som uddannelsesvejleder oplever Ifrah også, at det kan være svært for unge med et etnisk klingende navn at komme ind på arbejdsmarkedet, ikke fordi de ikke har uddannelsen, men simpelthen fordi de ikke hedder Anders eller Anja – hvilket er intet andet end uretfærdigt.

Integration kræver, at alle parter gør en indsats, for at det lykkes – det vil Enhedslisten Odder arbejde med i den kommende valgperiode.