Politisk Appetizer – Leif: Åbenhed om private tilskud til partier

I politik følges kampen om pladserne med kampen om pengene. I kommunerne koster en valgkamp ikke lige så meget som kampen om pladserne til Folketinget. Da der samtidig ikke er langt mellem donor og modtager – de kender måske ofte hinanden – er det ekstra vigtigt, at der er klare regler og gennemsigtighed, da selv små beløb, donationer og sponsorater kan have stor betydning for den enkelte politikers valgkamp.

Enhedslisten Odder er enig med Transparency International Danmark: alle beløb på over 2.000 kroner, samt navnene på donorerne, skal være offentligt tilgængelige. Det er vigtigt, at beløbene offentliggøres løbende under valgkampen, mens de kommer ind. Indsamlinger på Facebook og andre platforme er populære. Derfor bør det offentliggøres, hvor mange penge der er samlet ind, og hvor mange der har doneret.

Vi starter gerne: Enhedslisten Odder har endnu ikke modtaget private tilskud i forbindelse med kommunalvalget 2021 med mindre man regner partiskatten med. Som valgte repræsentanter betaler vi 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen. Du kan se vort regnskab for 2020 her på hjemmesiden – her