Politisk Appetizer – Ditte-Marie: Kvalitet i daginstitutionerne

Gode normeringer er helt afgørende for kvalitet i daginstitutionerne. Ved sidste års budgetforhandlinger, hvor Enhedslisten var med i budget, satte Odder kommune midler af før tid, for at tage et vigtigt skridt i den rigtige retning. En retning hvor vi ønskede at skabe tryghed og kvalitet i dagtilbud – først og fremmest for børnenes skyld, men også for forældrene og for at Odder kommune bliver de østjyske børnefamiliers førstevalg som bosætningskommune. At prioritere gode normeringer er en investering på mere end en måde. Vi kunne være stolte efter sidste års budgetforhandlinger, hvor Odder kommune blev fremhævet som en ud af kun 19 kommuner, der havde afsat midler før tid, for at nå målet for minimumsnormeringer i 2024.

Ved de seneste budgetforhandlinger lykkedes det desværre ikke at rykke videre på denne udvikling. Midlerne blev ikke sat af – forligspartierne, S, V og B, regner med at regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, vil redde dem i finanslovsforhandlinger – alternativt må man til kassen. Det er en skam at Odder kommune ikke vil holde fast i en positiv retning og profilere sig som en kommune der ønsker at sætte børnene først.

For der er brug for det – daginstitutionerne er pressede af mange år med procentvise besparelser, gennemført af først og fremmest S, V og B. Så pressede at de ekstra afsatte midler ved budgetforhandlingerne sidste år, ikke engang var nok til reelt at rykke på kvaliteten.

Som forældre ved jeg selv hvor vigtigt det er at kunne aflevere sine børn trygt, tage på arbejde med god samvittighed og hente glade børn igen, som har haft en dag med omsorg, ro, nærvær og kvalitet. Det skal og kan vi også opnå i Odder kommune. Derfor skal der investeres – derfor skal vi se på den reelle situation i daginstitutioner – ikke blot fikse regnemodeller.