Ditte-Marie Thejsen spidskandidat

Enhedslisten i Odder kommune opstiller Ditte-Marie Thejsen som spidskandidat til kommunalvalget i 2021.  

“Det glæder mig rigtig meget at være blevet genvalgt som spidskandidat til kommunalvalget. Mine snart to perioder i Odder byråd har givet mig en erfaring og en bred viden og jeg er slet ikke færdig med politik i Odder kommune. 

Jeg kan se masser af punkter hvor Enhedslisten kan få indflydelse og sætte stærke aftryk, ligesom vi også har gjort hidtil. Det er konkrete sager som f.eks. kampen for rent drikkevand og skovrejsning og et tiltrængt løft af børne- og skoleområdet i kommunen, men også mere overordnede visioner, som det gode liv for alle borgere, mangfoldighed og borgerinddragelse.  

Jeg oplever at Enhedslisten i Odder kommune har en vigtig stemme og vi skal fortsætte med at stille krav om en mere bæredygtig, grøn og rummelig kommune” fortæller Ditte-Marie Thejsen.  


Ditte-Marie Thejsen fik ved kommunalvalget i 2017 et flot valg med en fordobling af hendes personlige stemmetal og dermed en tredjeplads på flest personlige stemmer, næst efter borgmester Uffe Jensen (V) og viceborgmester Lone Jakobi (A).  Hun er 37 år og bor i Odder sammen med hendes to teenage-børn. Til daglig arbejder hun som viceforstander hos døgninstitutionen Fonden Ørting. 

“Jeg glæder mig til at føre valgkamp igen. Der er så meget spændende at tage fat på. Enhedslisten har et godt hold og vi fornemmer at der er mange borgere i kommunen der bakker op om vores initiativer og arbejder.

I dén forbindelse vil vi rigtig gerne opfordre de borgere der sidder derude, med drømme og håb for Odder, at tage kontakt og være med til at udvikle deres by og opland – det er sådan et valg vi gerne vil have i år.”

De øvrige kandidater på Enhedslistens liste vil blive valgt og offentliggjort i løbet af foråret.