Byrådsmøde 5. feb. 2018

Tunø
Enhedslisten foreslog, at Odder kommune nedsatte et § 17, stk.4 udvalg med politikere og involverede borgere, der skal arbejde med at udvikle en plan for udviklingen på Tunø (byrådsmøde 5.2.18). Forslaget førte til nedsætte af et Tunøudvalg, hvor Leif Gjørtz Christensen (Ø) er formand.

Lokalråd
Enhedslisten foreslog, at Odder kommune gav lokalrådene ret til at sætte forslag på dagsordenen til byrådet og udvalg (byrådsmødet 5.2.18). Der var ikke flertal for forslaget, men det gav en fin politisk debat om lokalrådenes betydning og udviklingen af nærdemokratiet.