50 Pletskud Fra Enhedslisten

50 Pletskud fra Enhedslisten i Odder

Biodiversitet

Vi arbejder for øget biodiversitet, og støtter Odder kommunens plan for øget biodiversitet. Vi ønsker mere ambitiøse mål og en forpligtende handleplan.

Blafferpunkter

Vi har støtter forslag om Blafferpunkter fra de konservative.

Borgerbudgetter

Vi har stillet forslag om borgerbudgetter, så lokale foreninger, lokalråd og andre kan få tilskud til lokale projekter. Det er vedtaget, og der er endnu ikke afsat penge til det.

Borgerforslag

Vi har sammen med SF stillet forslag om og fået gennemført borgerforslag. Her kan alle borgere over 15 år stille forslag de gerne vil have behandlet. Hvis de samler underskrifter svarende til halvdelen af det antal stemmer det kræver for at få et mandat i Odder byråd (pt. 358). skal forslaget behandles i byrådet.

Borgerrådgiver

Vi har fået vedtaget oprettelse af borgerrådgiver i Odder. Ordningen er i fuld sving.

Budgetforlig 

Enhedslisten har ikke været med i budgetforlig, hvor der har været indbygget løbende nedskæringer (hverdagsfinansiering) eller store underfinansieringer på socialområdet. vi var med i forlig for budget 2021, hvor der var positive takter.

Byråd eller kommunalbestyrelse

Vi har stillet forslag om, at Odder byråd bliver til Odder kommunalbestyrelse for at signalere at vi er hele kommunens bestyrelse.

Byfornyelsesaktiviteter

Vi har stemt mod forslag fra DF om at ophøre med byfornyelsesaktiviteter.

Brandvæsnets redningsbåd

Vi har kæmpet for at bevare brandvæsnets redningsbåd til aktioner ved de 45 km kystlinjer i Odder. Redningsbåden er flyttet tilbage til Odder.

Decentrale byrådsmøder

Vi har støttet afholdelsen af byrådsmøder i Hundslund og andre større byer i Odder kommune.

El-busser

Enhedslisten stillede forslag om og fik vedtaget, at der ved udbud af busser skulle være ønske om el-busser. Det blev el-busser, der vandt udbuddet.

Folkeparken

Vi har støttet skabelsen af en Folkepark ved rådhuset som et grønt strøg mellem Rosensgade/Torvet og indkøbsområdet med Kvickly, Løvbjerg mv.

Flygtninge fra Moria lejren

Vi har sammen med De Radikale og SF stillet forslag om at henvende os til regeringen for at tage med børneflygtninge fra Moria Lejren.

Foretræde for udvalg

Vi har sammen med De Radikale og SF fået vedtaget mulighed for og retningslinjer for borgernes foretræde for byrådets forskellige udvalg. Før kunne en udvalgsformand afvise det.

Flest forslag til byrådsbeslutning

Enhedslisten har alene eller sammen med andre partier stillet 25 forslag til byrådsbeslutning i denne byrådsperiode. Der er i alt blev stillet 65 forslag. Enhedslisten har dermed stillet 38. 5 % af forslagene i byrådet.

Fritidsplads

Vi har været med til at få gennemført fritidspas, så børn i fattigdomsramte familie kan få betalt medlemskab i foreninger.

Hou

Vi har støttet navneskiftet fra Hov til Hou efter initiativ fra Hou Fællesforum.

”Hverdagseffektiviseringer”

Vi har kæmpet mod de løbende procentvise nedskæringer (”hverdagseffektiviseringer”) og som det eneste parti ikke været med i budgetforlig med løbende nedskæringer på velfærdsområderne.

Høringer i skoleferien

Vi har stillet forslag om at der ikke må foretages høringer ved lokalplaner ol. i skoleferien. Det blev vedtaget, at der altid skal lægges ekstra tid til ved høringer i skoleferien.

Intervare

Vi har stået for at opsige aftalen med Intervare, fordi udbuddet ikke indeholdt arbejdsklausul om ordentlige arbejdsvilkår, herunder overholdelse af overenskomsten.

Kontrakten genforhandles inden for en måned i oktober 2021.

Investeringskatalog

Vi har sammen med de Radikale og SF fået Odder kommune til at lave investeringsforslag i stedet for kun at arbejde med nedskæringer, når der skal skaffes penge i budgettet.

Investeringer på beskæftigelsesområdet

Enhedslisten har arbejdet for og fået gennemført markante investeringer på arbejdsmarkedsområdet med bedre kvalitet, flere i beskæftigelse og færre udgifter til følge.

Kattegatbroen og motorvejsforbindelse tværs gennem Odder kommune

Vi er modstandere af forslagene til vejføring for motorvej og jernbane på tværs af Odder kommune fra enten Gyllingnæs eller Hou til E45 ved Aarhus og ved Horsens.

Kattegatkomiteen

Vi har opfordret borgmesteren til at udtræde af forretningsudvalget for Kattegatkomitéen, der er en lobby-organisation, der arbejder for Kattegatbroen.

Klimahandlingsplan

Vi har støttet kommunens klimahandlingsplan for at forhindre oversvømmelser fra Odder å og Stampmølle bæk.

Klimakommune Plus

Vi har støttet de Radikales forslag om at Odder kommune bliver klimakommune plus med skærpede mål.

Kommuneplanen 2021-24 høringsfase

Enhedslisten har arbejdet for at høringsfasen ikke kom i sommerferien, samt flere offentlige møder og virtuelle informationsmøder.

Kulturmiljø omkring Torvet

Vi har støttet udviklingen af by- og kulturmiljøet omkring torvet og herunder udvikling af Centralhotellet.

Lokalråd i Odder

Vi har stillet forslag om oprettelse af flere lokalråd i Odder by.

Lokalråd med indstillingsret til byrådet

Vi har stillet forslag om at lokalråd kan sætte forslag til behandling på byrådets dagsorden. Det blev nedstemt.

Miljørigtig Tunøfærge

Vi har stillet forslag om elfærge til Tunø. Byrådet var enig om at vi skal se på en miljørigtig, evt. el-færge, til Tunø.

Minimumsnormeringer i de kommunale dagtilbud

V har støttet borgerforslaget om minimumsnormeringer, og har været med til at løftet normeringerne i Odder kommunes budget 2021. Vi arbejder fortsat for forbedringer af normeringerne.

Nationale tests i folkeskole

Vi har stillet forslag om at søge dispensation fra de nationale tests i folkeskolen i skoleårets 2020/21 på grund af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19.

Naturområde Horsens Fjord

Vi har støttet det tværkommunale samarbejde om naturområdet Horsens Fjord, der rummer store fredninger, NATURA 2000 og mange naturværdier.

Ordentlighed

Vi har sammen med S og SF lavet et kodeks for ordentlighed i valgkampen 2021.

Partnerskaber mellem Odder kommune og idrætsforeninger

Vi har fået opbakning til at Odder kommune laver partnerskaber med idrætsforeninger om at idrætsforeningerne få mulighed for at arbejde med f.eks træningsopgaver for særlige grupper (som f.eks. FC Prostata, fodboldfitness, naturtræning osv.)

Post om fredagen

Vi har stillet forslag om og fået vedtaget at Odder kommune ikke sender meddelelser om myndighedsafgørelser (f.eks om ydelser, underretninger osv) ud om fredagen så borgeren skal gå weekenden over uden at kunne få fat i myndighederne.

Resultatlønnede konsulenter på handicapområdet

Vi har søgt at få flertal for stop for provisionslønnede konsulenter på socialområdet. Der var ikke flertal i byrådet, men ankestyrelsen sagde bag efter stop for det på landsplan.

Skovbegravelsesplads

Vi har fået vedtaget at Odder skal oprette skovbegravelsesplads.

Skovrejsning i Boulstrup

Vi har sammen med SF fået vedtaget at vi skal have en realistisk handleplan inden sommeren 2021 for at få fremdrift i ca. 110 hektar skovrejsning i Boulstrup. Skovrejsningen blev vedtaget i 2013. Der er ikke købt én hektar endnu.

Solcelleanlæg i Odder

Enhedslisten har stillet forslag om at stille solcelleanlæg i Odder på pause indtil der er et bedre planlægningsgrundlag. Det fik 9 ud af 19 stemmer og faldt.

Solcelleanlæg på landsplan

Enhedslisten har rejst krav om og fået flertal for en henvendelse til energiminister Dan Jørgensen om at lave en national planlægning for solcelleanlæg.

Stop for hvidvask, skattely og skatteunddragelser

Vi har sammen med De Radikale og SF fået vedtaget at Odder kommune ikke kan benytte sig af leverandører og banker (Danske Bank), der medvirker til hvidvask, skattely og skatteunddragelser.

Sundhedshus

Vi har støttet Sundhedshuset i Vitapark.

Tunøfærgen

Vi har været med til at flere færgeafgange og gratis overfart for skoleklasser.

Tunø udvalg

Vi fået vedtaget et forslag om et Tunø udvalg (§17, stk. 4 udvalg). Udvalget har lavet plan for Tunø og er blevet fast udvalg i denne byrådsperiode.

Ungdomsbyråd

Vi har støttet oprettelsen af ungdomsbyråd

Valgkampagne – få stemmeprocenten i vejret

Enhedslisten har stillet forslag om kampagne i forbindelse med kommunalvalg 2021 for at få stemmeprocenten op i de grupper, der typisk ikke stemmer så meget. Byrådet var enige i, at det skal tænkes sammen med den generelle kampagne.

Weekend post fra myndighederne

Vi har rejst og fået opbakning for, at myndigheder i Odder ikke sender post ud op til weekenden. Der skal være mulighed for at få fat i myndighederne efter afslag ol.

Whistleblower

Vi har støttet oprettelsen af whistleblower i Odder kommune.