انتخاب 2021 | Helbijartî 2021 | انتخابات 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi kurdî

Enhedslisten xepat dikê ji bo, ku hemî ciwanên ji 18 ta 30 salî di kar kevin, û karên wan bi gerantîbê, û bi gêştî bi rêz werin te’amulkerin, dema ku nexweş bibin yanjî bê kardibin.

Em xepat dikin ji bo baştirên ketina xandinên bilend, û ji bo azadiya olê, og mafê asayî.

Ji bo me pir girêng e ku hemî kes ku kûka wan çi dibê bila bibê, mercê jiyanekê baş ji ra dixwazin. Ku tu van tiştan hemî erê dikî dengê xwe bi de Enhedslisten di 16 deyî novemberê da sal 2021.

 

 

Af respekt for dem som ikke nødvendigvis taler flydende dansk endnu, har vi oversat følgende, til henholdsvis arabisk, farsi og kurdisk (herunder)
Alle i Odder kommune fortjener at tage del i demokratiet. 
Hvis du kender nogen som ikke enten ikke begår sig på dansk, engelsk eller ét af de ovenstående, så tøv ikke med at række ud. Kun seriøse henvendelser.

På dansk:
“Enhedslisten kæmper for, at alle unge mellem 18 og 30 år sikres arbejde, jobgaranti og generelt en ordentlig behandling, hvis man er syg eller blot arbejdsløs.

Vi kæmper for bedre uddannelsesmuligheder, for religionsfrihed og retssikkerhed. For os, er det vigtigt, at alle uanset alder og etnisk baggrund får de bedste betingelser for et værdigt liv.

Hvis du er enig, så stem på Enhedslisten den 16. november 2021.
Sæt kryds ved liste Ø.
Enhver stemme er vigtig – også din.”

In english:
“Enhedslisten advocates for guaranteed employment for people ages 18 – 30, with fair treatment when they are sick or unemployed.

We stand for the right to education, religious freedom and safety for everyone. We would like to ensure that all people in our society, regardless of their age, background, or ethnicity, live in dignity.

If you agree, vote for Enhedslisten on the 16th of November, 2021.
Place your vote by Liste Ø – Every vote counts – yours too!